Barbórka w grupie Myszek

W czwartek 3 grudnia dzieci z grupy Myszek podczas zajęć dydaktycznych poznawały zawód górnika i wiele dowiedziały się na temat pracy w kopalni. Dzieci z uwagą wysłuchały ciekawego opowiadania o magicznych iskierkach pojawiających się w kominku, które mówiły jak powstawał węgiel. Miały okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat tego co mogą wydobywać górnicy w kopalniach. Doświadczały, porównywały i oglądały  węgiel, glinę, miedź, złoto czy kredę.