„Chcę być samodzielny” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Chcę być samodzielny”

  • poznawały bajki i wiersze mające na celu zachęcenie do doskonalenia swoich umiejętności w celu osiągnięcia samodzielności
  • doskonaliły umiejętność samodzielnego ubierania spodni, skarpet, papci…
  • kształtowały nawyk mycia rąk i doskonaliły samodzielność w tym zakresie
  • dowiedziały się, że nie wolno poddawać się podczas zdobywania nowych umiejętności i zawsze można liczyć na pomoc dorosłych
  • wzbogacały słownictwo, m.in. podczas zabaw z obrazkami oraz doskonaliły umiejętność wypowiadania się
  • rozwijały umiejętność wyodrębniania swojej wizytówki spośród innych
  • usprawniały dłonie podczas, np.: ozdabiania krawatów dla dziadków, lepienia bałwanków z plasteliny
  • upewniły się, że warto pomagać innym