„Cztery Żywioły”- tydzień w grupie Pszczółek

Tydzień od 28 marca do 1 kwietnia w grupie Pszczółek był poświęcony tematyce związanej z czterema żywiołami. Przedszkolaki:

  • zapoznały się z żywiołami występującymi w przyrodzie
  • dowiedziały jakie zagrożenia powodują żywioły
  • utrwaliły zasady bezpieczeństwa w przypadku pożaru
  • poznały kolory warstw ziemi
  • wykonały plakat grupowy „4 Żywioły”
  • czytały globalnie wyrazy: woda, ziemia, powietrze, ogień
  • uczestniczyły w eksperymentach dotyczących poznanych żywiołów