Cztery Żywioły – zabawy tematyczne w grupie Motyli

W ostatnim tygodniu marca, podczas zabaw kierowanych, dzieci z grupy Motyli wybrały się w podróż do Krainy Żywiołów. Poznały tam dzieci Matki Natury – Żywioł Wody, Ziemi, Ognia i Powietrza. Dzieci podczas zabaw tematycznych dowiedziały się w jaki sposób żywioły są potrzebne ludziom, ale także jakie niosą dla nas zagrożenia oraz utrwaliły zasady bezpieczeństwa w kontakcie z wodą i ogniem. Ponadto rozwijały umiejętności taneczno-rytmiczne i słuch muzyczny, umiejętności matematyczne, rozwijały mowę i komunikatywną funkcję języka oraz doskonaliły motorykę małą i dużą podczas zabaw i prac plastycznych.