„Cztery żywioły”- zajęcia w grupie Biedronek

Tydzień zajęć w grupie Biedronek upłynął pod hasłem „Cztery żywioły” w tym czasie:

  • Utrwalaliśmy nazwy żywiołów :wiatr, ziemia, ogień , powietrze
  • Dowiedzieliśmy się ciekawostek dotyczących żywiołów jakimi są: powietrze i ogień
  • Wiemy, że powietrze i ogień są bardzo niebezpieczne ale również bardzo potrzebne
  • Rozwijaliśmy sprawność manualną wycinając wiatrak, malując farbami płomień, kolorując i rysując po śladzie
  • Przeliczaliśmy z użyciem liczmanów w zakresie 5-10
  • Poznaliśmy znaki matematyczne + , –
  • Utrwalaliśmy obraz graficzny liczb 1-10
  • Rozwijaliśmy słuch fonematyczny i poznaliśmy literę N,n
  • Braliśmy aktywny udział w zajęciach kulinarnych i upiekliśmy swoje pizze