„Cztery żywioły” – zajęcia w grupie Myszek

Od 7 do 11 lutego dzieci z grupy Myszek realizowały temat pt. „Cztery żywioły” w czasie którego:

 • rozpoznawały i nazywały literę „n, N” małą i wielką drukowaną i pisaną
 • podawały wyrazy których nazwa rozpoczyna się głoską „n”
 • poznały nazwy czterech żywiołów
 • odczytywały globalnie ich nazwy: ziemia, powietrze, ogień, woda
 • poznały zagrożenia i korzyści, które ze sobą niosą
 • zrozumiały, kiedy żywioły szkodzą a kiedy pomagają
 • układały obrazek przedstawiający wulkan
 • poznały rodzaje wulkanów: czynne, drzemiące, aktywne
 • poznały wady i zalety wybuchów wulkanów dla środowiska
 • uczestniczyły w tworzeniu wulkanu
 • nazywały zgromadzone substancje, rekwizyty: woda, ocet, soda, płyn do naczyń
 • obserwowały wypływającą lawę powstałą w wyniku połączenia wody, octu i sody
 • przeliczały zgromadzone liczmany w zakresie 10 oraz powyżej 10
 • zrozumiały, że jeśli coś dokładamy, dostawiamy, dolewamy, mówimy, że to dodajemy
 • układały działania matematyczne
 • utrwaliły obraz graficzny cyfr w zakresie 9