Czy inny znaczy gorszy? – Dzień Tolerancji w grupie Myszek i Biedronek

Tolerancja – trudne słowo. Jednak w życiu człowieka jest bardzo ważna. Dnia 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Promujemy w ten sposób szacunek, akceptację i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie. Dzieci z grupy Myszek i Biedronek również świętowały ten dzień. W grupach zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których dzieci uczyły się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności innych ludzi, poszanowania cudzej godności oraz uczuć.