„Dbamy o zdrowie” – kółko w grupie Biedronek

Podczas kółka zainteresowań „Biedroneczki” poznały łatwy sposób wykonania gry planszowej z wykorzystaniem cyfr.  Tematem gry było nasze zdrowie. Dzieci podzieliły się na dwa zespoły, wybrały sobie obrazki przedstawiające zachowania sprzyjające naszemu zdrowiu, które potem były nagradzane możliwością przesunięcia się do przodu na planszy oraz te, które szkodzą zdrowiu – one miały przyporządkowane cyfry oznaczające ile pól należy się cofnąć.  Dzieci wykonały również pola z napisem „start” i „meta”, a także samodzielnie wykonały pionki do gry. Zespoły po wykonaniu wszystkich kart ułożyły gry na dywanie, ustaliły zasady gry i wesoło bawiły się. Dzięki zabawie „Biedroneczki” utrwaliły wiedzę o tym, jak dbać o zdrowie, a także uczyły się zgodnie rywalizować i godzić się z przegraną.