Deszczowe Kropelki- kółko sensoryczno-plastyczne w grupie Pszczółek

Tym razem podczas poniedziałkowego kółka dzieci bawiły się z wykorzystaniem metody Dobrego Startu. Założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami, tzn. integracji percepcyjno-motorycznej.

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z piosenką Deszczowe Kropelki oraz wzorem. Następnie kreśliły wzór deszczu po śladzie, a także wystukując rytm spadających kropelek deszczu na bębenku. Kolejnym zadaniem przedszkolaków było rysowanie wzoru palcem w kaszy mannie przy jednoczesnej śpiewaniu piosenki. Na zakończenie wykonały kartę pracę malując deszczowe krople.