Dodajemy i odejmujemy – kółko w grupie Biedronek

Podczas tych zabaw matematycznych dzieci na początku musiały rozwiązać samodzielnie przynajmniej cztery działania matematyczne, by zdobyć swoją wizytówkę, która była przepustką do świata matematyki. Po uzyskaniu tej przepustki  dzieci otrzymały mnóstwo kart z działaniami matematycznymi, które należało rozwiązać układając, np. dywan matematyczny, obrus matematyczny. Dla dzieci okazało się to przyjemnością, gdyż obecnie bardzo lubią zabawy matematyczne i chętnie w nich uczestniczą. Podczas ostatnich zabaw utrwalały cyfry i znaki matematyczne: +, – =, dodawały i odejmowały z wykorzystaniem ich, ale też uczyły  się pokonywać trudności i dążyć do osiągnięcia celu.