Dzieci w świecie wartości – teatrzyk w wykonaniu nauczycielek i pracowników przedszkola

Wychowanie do wartości jest jednym z kierunków polityki oświatowej w bieżącym roku przedszkolnym. Jednak nie tylko dlatego jest ono bardzo bliskie naszemu Przedszkolu. Pragniemy, aby dzieci uczyły się od nas norm i wartości społecznych, dokładamy wszelkich starań w pokazywaniu im co jest dobre, a co złe.

Nauczycielki w współpracy z pozostałymi pracownikami przedszkola nagrały teatrzyk pt. „Grześ wie co jest dobre, a co złe”. Tematem przewodnim teatrzyku było uświadomienie dzieciom jakie zachowania są złe, a jakie dobre. Dzieci utrwaliły zasady kodeksów grupowych oglądając występ o chłopcu, który psocił się koleżankom, bił, zabierał zabawki, itd. Jednak dzięki wróżce i jej rybce zrozumiał że jego zachowania były złe i postanowił się zmienić.

Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane z panującą sytuacją epidemiologiczną, teatrzyk został nagrany. Każda grupa  oglądała teatrzyk osobno, na dużym ekranie w holu naszego przedszkola. Następnie w grupach odbyły się pogadanki dotyczące treści przedstawienia oraz utrwalenie kodeksów grupowych. Dzieci wykonały również plakaty dotyczące dobrych i złych zachowań.