Dziecka prawa – to poważna sprawa

W dniu 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – wyjątkowy dzień w roku, podczas którego oczy wszystkich skierowane były na dzieci i ich prawa. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie.  Podczas zabaw i zajęć,  dzieci w naszym przedszkolu,  przypomniały  sobie swoje prawa dziecka,  tworzyły prace plastyczne i książeczki na temat praw dziecka, rozwiązywały zagadki, składały obrazki z części, układały piramidę dobrych i złych emocji, słuchały wierszy, opowiadań, oglądały teatrzyk „Brzydkie kaczątko”…  Dowiedziały się, że prawa nierozłącznie wiążą się
z obowiązkami. Dzieci w najstarszej grupie poznały również informacje na temat najbardziej znanej organizacji chroniącej prawa dziecka – UNICEF oraz o Konwencji o Prawach Dziecka, a także o innych aktach prawnych gwarantujących dzieciom prawa w Polsce. Dowiedziały się, co mogą zrobić, gdy ich prawa nie są przestrzegane. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie i jednocześnie utrwalały niezwykle ważne informacje.

Nasze przedszkole może poszczycić się corocznymi obchodami Dnia Praw Dziecka, promowaniem praw dziecka i przestrzeganiem ich.