Dzień drzewa w grupie Motyli

9 października dzieci z grupy Motyli obchodziły „Dzień Drzewa”.  W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane na zielono i od samego rana toczyły rozmowy, bawiły się wokół tematyki związanej z drzewami. Były opowiadania, zabawy ruchowe, pogadanki i burza mózgów dotycząca wiedzy o drzewach. Wszystkie przedszkolaki złożyły przysięgę, że nie będą łamać i niszczyć drzew, ponieważ wiedzą jak bardzo są one potrzebne. Tego dnia przedszkolaki obserwowały drzewa w ogrodzie przedszkolnym, podejmowały próby nazywania ich. Każdy wykonał również pracę plastyczną pt. ”Jabłonka”. Celem zajęć było zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie przedszkolaków do podejmowania działań proekologicznych dotyczących ochrony drzew.