Dzień Górnika w grupie Myszek

Dnia 5 grudnia dzieci z grupy Myszek obchodziły Dzień Górnika – Barbórkę. Przedszkolaki dowiedziały się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. Dzieci zapoznały się z podstawowym sprzętem górnika, zobaczyły jak wygląda praca w kopalni oraz jakie są rodzaje węgla. Sprawdziliśmy także jak wygląda odświętny mundur i czapka górnika oraz jakie jest ich godło. Na koniec wykonaliśmy pracę plastyczna za pomocą węgla. Wszystkie dzieci wyciągnęły jeden wspólny wniosek praca z węglem jest bardzo brudząca.