Dzień wiatru w grupie Biedronek

W dniu 15 czerwca dzieci z grupy  „Biedronek” obchodziły „Dzień wiatru”. Podczas zabaw badawczych upewniły się, że powietrze jest wszędzie wokół nas i dowiedziały się, co to jest wiatr. Poznały opowiadanie dotyczące wiatru i na jego podstawie wzbogaciły wiedzę na temat pozytywnego i negatywnego oddziaływania wiatru na środowisko. Zabawy
z wykorzystaniem pasków krepy i balonów pozwoliły zdobyć nową wiedzę i wprowadziły dzieci we wspaniały nastrój.

Zabawy badawcze niewątpliwie dostarczyły dzieciom przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. To bardzo dobry sposób rozwijania aktywności własnej dzieci.