„Hiacynt” – kółko plastyczne w grupie Żabek

W czasie zabawy plastycznej podczas ostatniego kółka zainteresowań dzieci wykonywały sylwetę hiacynta. Do pracy wykorzystały, między innymi przestrzenne elementy, które należało nakleić przez co zadanie rozwijało nie tylko sprawność dłoni, ale też delikatność i cierpliwość. Po wykonaniu prac dzieci nazywały kolory wykonanych kwiatów, utrwalały wiedzę na temat budowy kwiata. Podejmowały próby wypowiadania się na temat pracy swojej i kolegów.