„Idzie jesień poprzez świat”- zajęcia w grupie Biedronek

Dzieci z grupy Biedronek w ubiegłym tygodniu realizowały blok tematyczny „Idzie jesień poprzez świat” podczas którego:
– poznawały i utrwalały nazwy pór i nazwy miesięcy
– obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią w czasie spaceru do parku
– stworzyły jesienny kącik przyrodniczy
– rozwijały sprawność manualną tworząc jesienne drzewa doskonaląc przy tym  umiejętność pracy w grupach
– śpiewały,  bawiły się i utrwalały słówka w języku angielskim
– doskonaliły umiejętność przeliczania w zakresie 5-10 z użyciem liczmanów (kasztany, fasolki)
– poznały literę M, m i rozwijały słuch fonematyczny
– rozwijały poczucie rytmu i koordynację słuchowo- wzrokowo- ruchową śpiewając i tańcząc  „Jesiennego kujawiaczka”