„Idzie jesień przez świat” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały temat kompleksowy „Idzie jesień przez świat”
– wzbogaciły wiedzę na temat charakterystycznych cech jesieni na podstawie wybranych opowiadań, wierszy i obserwacji
– porównywały naturalne okazy oraz sylwety liści, kasztanów, orzechów, żołędzi
i szyszek – określały  ich wielkość i kolorystykę
– podejmowały próby segregowania sylwet  liści według ich kształtu /liście dębu i kasztanowca
– wzbogacały doświadczenia plastyczne – rysowały kredkami świecowymi, naklejały naturalne liście na sylwetę jeża
– rozwijały dużą i małą motorykę
– świetnie bawiły się podczas zabaw przy muzyce
– doskonaliły umiejętność zgodnej i bezpiecznej zabawy