„Idzie zima ze śniegiem” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Pszczółek realizowały temat kompleksowy pt. „Idzie zima ze śniegiem”, podczas którego:

  • świętowały „Dzień guzika”
  • doskonaliły znajomość pór roku – zimy i jej cech
  • brały udział w zabawach muzyczno – ruchowych
  • uczestniczyły w wykonywaniu zadań z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • zapoznawały się z zimowymi krajobrazami
  • czytały globalnie wyrazy związane z tematyką zajęć
  • rozwiązywały zagadki związane z nadchodzącą porą roku