„Jak być bezpiecznym?”- tydzień w grupie Motyli

W tygodniu od 12 do 16 września poruszaliśmy tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze. Przedszkolaki:

  • Utrwaliły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Poznały podstawowe znaki drogowe
  • Uczyły się poprawnego przechodzenia przez pasy podczas spaceru
  • Zapoznały się z wyposażeniem apteczki
  • Utrwaliły rodzaje pojazdów i ich dźwięki
  • Rysowały po śladzie i kolorowały “Sygnalizator świetlny”