„Jesienne nastroje” – zajęcia w grupie Biedronek

W tym tygodniu dzieci z grupy Biedronek realizowały blok tematyczny pt: „Jesienne nastroje” podczas którego :

  • Koncentrowały uwagę na czytanym tekście
  • Rozwijały mowę i wzbogacały słownictwo wypowiadając się na określony temat
  • Utrwalały nazwy zjawisk atmosferycznych i składników pogody
  • Rozwijały percepcję słuchową odgadując zagadki słuchowe
  • Obserwowały, wyciągały wnioski biorąc udział w doświadczeniu : Co pływa, co tonie?
  • Przeliczały parasole i kropelki deszczu
  • Doskonaliły słuch fonematyczny dzieląc zdanie na słowa, słowa na sylaby i głoski
  • Rozwijały sprawność manualną podczas wycinania, klejenia i kolorowania różnymi technikami
  • Poznały zapis graficzny litery I,i