„Jestem kulturalny” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Jestem kulturalny”

  • starały się wczuwać w emocje i uczucia bohaterów bajek oraz osób z najbliższego otoczenia
  • wyodrębniały obrazki przedstawiające niewłaściwe zachowania i starały się wypowiedzieć na temat właściwego zachowania w danej sytuacji
  • upewniły się, że należy stosować formy grzecznościowe
  • dopasowywały „magiczne słowa” do właściwej sytuacji
  • podjęły próbę malowania „minek” określających smutek lub radość
  • doskonaliły słuch muzyczny i umiejętność swobodnego poruszania się przy muzyce
  • rozdzielały karty logiczne na te przedstawiające noc i te, które przedstawiają dzień
  • wzbogacały umiejętności matematyczne – starały się dostrzec