„Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa ale o obowiązkach też pamiętamy” – Dzień Praw Dziecka w grupie Motyli, Myszek i Biedronek

W piątek 19 listopada w naszym przedszkolu w grupie Motyli, Myszek oraz Biedronek obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. W tym dniu w każdej grupie podjęto rozmowy, gry i zabawy mające na celu uświadomienie dzieciom  iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać. W trakcie zajęć wspomnieliśmy również o obowiązkach jakie mają dzieci.