„Już wkrótce wakacje” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat kompleksowy pt. „Już wkrótce wakacje” podczas którego:

  • uczestniczyły w pikniku, zorganizowanym w ogrodzie przedszkolnym z inicjatywy rodziców
  • wykonywały ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne
  • ilustrowały ruchem czytany przez nauczyciela tekst
  • dowiedziały się co można robić w czasie wakacji i dokąd można pojechać podczas ich trwania
  • poruszały się w rytm muzyki z wykorzystaniem chustek
  • układały z liter napis „auto” wg wzoru i kolorowały sylwetę auta
  • tworzyły pracę plastyczną pt. „Żaglówka” z wykorzystaniem różnym technik
  • obejrzały bajkę edukacyjną, a następnie aktywnie włączały się w rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji
  • dowiedziały się, co należy spakować w podróż