„Każde dziecko chce być szczęśliwe” – tydzień zajęć w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Każde dziecko chce być szczęśliwe”

  • poznały wiadomości na temat warunków życia dzieci w innych krajach, ich wyglądu, zabaw…
  • wzbogaciły informacje na temat swoich praw i obowiązków
  • upewniły się, że należy przestrzegać praw innych dzieci
  • usprawniały narządy artykulacyjne w czasie zabaw logorytmicznych, artykulacyjnych oraz ćwiczeń ortofonicznych i oddechowych
  • usprawniały dłonie podczas rysowania, kolorowania, lepienia z plasteliny i prób cięcia papieru nożyczkami
  • utrwalały teksty poznanych w przedszkolu piosenek, grały na wybranych instrumentach, tańczyły z rekwizytami
  • rozwijały sprawność fizyczną podczas zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym
  • uczyły się dbać o wspólną własność