Kółko matematyczne w grupie Myszek

W czwartek 18 lutego odbyło się w grupie Myszek kółko matematyczne podczas którego dzieci utrwalały orientację  w schemacie własnego ciała zwłaszcza stronę lewą i prawą. Zagadnienie orientacji w przestrzeni jest obszarem, z którym mamy styczność niemalże każdego dnia. Umiejętności z tego zakresu wykorzystujemy w wielu sytuacjach społecznych: w domu, w przedszkolu itd. Orientacja przestrzenna stanowi podstawę do kształtowania i rozwijania kolejnych umiejętności z różnych obszarów wiedzy, obejmuje także umiejętność orientowania się na kartce papieru. Przedszkolaki rysowali wskazane obiekty na kartce w danym miejscu i świetnie sobie z tym zadaniem poradzili. Orientację przestrzenną kształtuje się przez dotyk, gest, ruch ciała i obserwację efektu przemieszczenia. Dzieci z grupy Myszek podczas zabawy świetnie wskazywali swoją lewą i prawą stronę co przyda im się z pewnością w następnym etapie edukacyjnym.