Kółko matematyczne w grupie Myszek „Klasyfikuję i układam tak jak potrafię” – klasyfikowanie wg ustalonej cechy, układanie rytmów

W czwartek 19.11.2020 jak co tydzień w grupie Myszek odbyło się kółko matematyczne. Tym razem klasyfikowaliśmy i segregowaliśmy.Jest to niezwykle szerokie zagadnienie z niemalże nieskończonym polem możliwości realizacji. W nowej podstawie programowej znajduje się zapis, iż „dziecko kończące wychowanie przedszkolne rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości”. Rozróżnianie, segregowanie, przyporządkowywanie i porządkowanie to słowa, które w pierwszej kolejności kojarzą nam się z jednym z obszarów tematycznych z zakresu edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym, tj. z klasyfikacją. Przedmioty można porządkować i grupować według różnych kryteriów. Ważną umiejętnością jest tutaj znajdowanie podobieństw i różnic między przedmiotami. Dzieci z grupy Myszek świetnie uczyły się podczas zabawy układając obiekty wg podanej cechy, kryterium nabywając przy okazji umiejętność współpracy w grupie i utrwalając orientację przestrzenną.