„Kolor Piano” – zabawy muzyczne – kółko w grupie Żabek

W czasie ostatniego, muzycznego kółka zainteresowań dzieci poznały nowy instrument muzyczny – Kolor Piano. Jest to instrument muzyczny wykorzystywany w nowatorskiej metodzie nauki muzyki – Metodzie Kolorowych Dźwięków. Dzieci miały okazję posłuchać fragmentów znanych im piosenek granych na tym  instrumencie. Miały też okazję same zagrać według wcześniejszych wskazówek nauczyciela. Najmłodsi nasi przedszkolacy byli bardzo zadowoleni. Potwierdził się fakt, że muzyka daje dzieciom dużo radości, a w połączeniu z ruchem, jest naturalnym źródłem ekspresji.