„Koszyk Pani Jesieni” – zajęcia w grupie Myszek

Dzieci z grupy Myszek w ubiegłym tygodniu realizowały blok tematyczny „Koszyk Pani Jesieni” podczas którego:
– doskonaliły umiejętność rozpoznawania i podawania nazw krojonych warzyw i owoców
– kształtowały postawy prozdrowotne
– poznały literę t, T
– porównywały liczebność zbiorów
– doskonaliły umiejętność określania, które produkty są zdrowe a które niezdrowe dla naszego organizmu
– określały, które warzywo/owoc jest cięższe, a które lżejsze ważąc je na wadze
– określały, które warzywo jest cięższe, a które lżejsze za pomocą zmysłu dotyku
– doskonaliły sprawność motoryki małej w trakcie wyklejania plasteliną owocu/warzywa