Liczymy mieszkańców zagrody wiejskiej – kółko w grupie Biedronek

Podczas zabaw matematycznych dzieci wykorzystywały sylwety wielu zwierząt domowych, cyfry, znaki matematyczne, liczydła, patyczki, a także specjalnie przygotowane dla dzieci karty pracy. Dodawały i odejmowały z wykorzystaniem cyfr 0-9 oraz znaków matematycznych: +, -, =, porównywały ilość elementów zbiorów, z otrzymanych cyfr tworzyły liczby dwu- a nawet trzycyfrowe. Do podanej ilustracji uczyły się układać  teksty prostych zadań tekstowych.  Podczas zabaw były bardzo skupione i zaangażowane. Między innymi udział w naszych matematycznych kółkach zainteresowań spowodował, że wszystkie dzieci z grupy „Biedronek” bardzo dobrze liczą, wiele z nich dodaje i odejmuje
z przekroczeniem progu dziesiątkowego.