Majowa łąka – zajęcia tygodniowe w grupie Motyli

W trzecim tygodniu maja, podczas codziennych zajęć i zabaw edukacyjnych dzieci z grupy Motyli wybrały się na łąkę. Poznaliśmy najbardziej znane kwiaty łąki oraz jej mieszkańców. Dzieci rozwijały swoje kompetencje społeczne, językowe, matematyczne. Doskonaliliśmy umiejętności muzyczne podczas zabaw z instrumentami oraz rozwijaliśmy umiejętności plastyczne podczas wykonywania pracy plastycznej „łąka barwiona krepą”. Rozwijaliśmy również sprawność fizyczną.