„Mali Odkrywcy Kosmosu” – zajęcia w grupie Myszek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Myszek realizowały temat pt. „Mali odkrywcy kosmosu” podczas którego:

 • rozpoznawały i nazywały litery „p, P” małą i wielką drukowaną oraz pisaną
 • podawały wyrazy których nazwa rozpoczyna się głoską „p”
 • wzbogaciły słownik o wyrazy związane z kosmosem
 • odczytywały podstawowe pojęcia związane z kosmosem
 • uważne słuchały opowiadania wypowiadając się całym zdaniem
 • przeliczały planety, które pojawiły się w opowiadaniu
 • poznały zawód astronauty
 • określały, która z planet jest najmniejsza a która największa
 • nazywały planetę na której mieszkają ludzie
 • poznały polskiego wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika
 • poznały co oznacza powiedzenie „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”