Mali ratownicy

W dniu 7 kwietnia gościliśmy w przedszkolu ratownika medycznego, który poprowadził w każdej grupie zajęcia z pierwszej pomocy. Dzieci podczas zabawy ruchowej utrwaliły numery alarmowe, uczyły się też sprawdzać czy osoba jest przytomna czy nieprzytomna oraz uczyły się układać  człowieka w bezpiecznej pozycji bocznej. Przedszkolacy wykazali chęć pomagania innym i chętnie uczestniczyli w zajęciach.
Za aktywny udział w warsztatach wszyscy otrzymali certyfikat „Małego Ratownika”.

Warto od najmłodszych lat uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych i sprawiać, by nie bały się udzielać pierwszej pomocy.