Marcowa pogoda – zajęcia tygodniowe w grupie Motyli

W minionym tygodniu tematem przewodnim zabaw kierowanych w grupie Motyli była Marcowa pogoda. Poznaliśmy znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”, utrwaliliśmy znane już zjawiska atmosferyczne określaliśmy pogodę każdego dnia. Ponadto dzieci doskonaliły swoje umiejętności w zakresie mowy i komunikacji, czytania globalnego, matematyki plastyki czy muzyki.