Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W ostatnim tygodniu lutego obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Miał on na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o język polski, troskę o jego rozwój i trwanie. Działania w przedszkolu ukierunkowane były na kształtowaniu świadomości językowej małych Polaków i propagowaniu dbałości o poprawność polszczyzny. Przypomnieliśmy sobie w jakim kraju żyjemy i jakie mamy symbole narodowe. Dzieci wzięły udział w zajęciach na temat stosowania zwrotów grzecznościowych, które ułatwiają wzajemne kontakty czyniąc je milszymi i prostszymi. Były również „łamańce językowe”, ćwiczenia logopedyczne, rebusy językowe, zabawy ruchowe oraz rytmiczne. Kulminacyjnym momentem była  prezentacja wierszy, przygotowanych przez przedszkolaków i ich rodziców oraz wręczenie nagród. Obchody upłynęły w bardzo miłej, radosnej atmosferze i uświadomiły dzieciom, że język polski jest naszym skarbem  i wszyscy powinniśmy o niego dbać.