„Mieszkańcy kolorowej łąki” – tydzień zajęć w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Mieszkańcy kolorowej łąki”

  • rozwijały zainteresowania przyrodnicze
  • poznały wybrane zwierzęta żyjące na łace (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwróciły uwagę na ich pożyteczność, starały się przezwyciężyć uprzedzenia i niechęć
  • odszukiwały w słuchanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
  • rozwijały mowę i myślenie w toku zabaw i zajęć, kształciły umiejętności językowe, wzbogacały słownictwo
  • usprawniały dłonie podczas malowania farbami i odbijania wykonanego wzoru, wykonywania pracy plastycznej z wykorzystaniem widelca, rolki papieru, rysowania, kolorowania, naklejania
  • układały napis „motyl” z rozsypanki literowej według otrzymanego wzoru
  • poznały tekst i melodię piosenki, pt. „Rumianki” i nauczyły się inscenizować tekst w/w piosenki ruchem
  • doskonaliły umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy – koloru
  • rozwijały umiejętność zgodnej zabawy /m.in. zwrócenie uwagi na konieczność dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi/