„MIKOŁAJKOWE PREZENTY”- układanie przedmiotów wg kategorii, serii – kółko matematyczne w grupie Myszek

Wiek przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich oczu dziecka na świat, moment poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości. Dlatego dzieci wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. Nie  kształtuje się pojęć matematycznych u dzieci przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywać skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne. W związku z powyższym dzieci z naszej grupy pomagały pani Mikołajowej, która wymieszała niechcący się prezenty w wielkim worku i należało je uporządkować czyli ułożyć w serie, kolekcje. Małe elfy bardzo szybko uwinęły się z porządkami i Mikołaj będzie już mógł ruszyć w daleką podróż.