„Miś” – zabawa plastyczna – kółko w grupie Żabek

Podczas zabawy plastycznej z wykorzystaniem elementów systemu „Edukacja przez ruch” dzieci wesoło bawiły się i wykonały misia. Miś wykonany był według pokazu nauczyciela,
z wykorzystaniem papierowych brązowych kół. Podczas zabaw nie zabrakło wiersza
o misiu J. Brzechwy oraz wesołej piosenki „Ty i ja” o dwóch małych misiach, przy której dzieci tańczyły w parach. Dzieci uczyły się zgodnie pracować w towarzystwie kolegów, szanować pracę swoją i kolegów oraz dbać o porządek w miejscu pracy. Wszystkie dzieci cierpliwie pracowały i doprowadziły pracę do końca. Wykonane prace były ozdobą holu przedszkola podczas Dnia Pluszowego Misia.