„Moi rodzice i ja” – tydzień zajęć w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Moi rodzice i ja”

  • dowiedziały się, co to jest miłość i szacunek i w jaki sposób można to okazywać, np. rodzicom
  • wypowiadały się na temat przygód bohatera bajki, pt. „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” L. Krzemienieckiej oraz na temat swojej mamy /ulubione zabawy z mamą, wygląd mamy…/
  • czytały globalnie napisy: mama, tata, siostra, brat
  • na podstawie czytanych bajek dowiedziały się, że należy słuchać rodziców i pomagać im w prostych pracach domowych
  • uczyły się odróżniać dobre zachowania od złych
  • wykonały niespodziankę dla mamy
  • dobierały kwiaty do wazonów zgodnie z podaną informacją
  • rozwijały sprawność fizyczną podczas proponowanych zabaw ruchowych
  • rozwijały umiejętności samoobsługowe