„Mój dom Polska” – zajęcia w grupie Myszek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Myszek” realizowały temat „Mój dom Polska”
w ramach którego:

 • poznały historię powstania państwa polskiego
 • globalne odczytywały wyrazy: Gniezno, Lech, Rus, Czech
 • rozbudziły zainteresowanie krajem ojczystym
 • zrozumiały, że są Polakami i mieszkają w Polsce
 • poznały najważniejsze osoby w państwie
 • poznały jak należy się zachować w czasie śpiewania hymnu
 • przypomniały sobie symbole narodowe
 • zaśpiewały hymn państwowy
 • doskonaliły sprawność motoryki małej
 • rozdzierały skrawki papieru na mniejsze części
 • estetycznie wyklejały kontur mapy Polski biało – czerwonymi skrawkami
 • poznały pracę pielęgniarki oraz potrzebne jej akcesoria