Moje hobby – codzienne aktywności w grupie Motyli

W minionym tygodniu, podczas codziennych zabaw kierowanych omawialiśmy temat „Moje hobby” ściśle związany z zwierzętami domowymi. Dzieci utrwaliły wygląd i nazwy zwierząt domowych, poznały odpowiedzialny sposób opieki nad zwierzętami, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności matematyczne, plastyczne, językowe oraz rozwijając poczucie rytmu i reakcję na umówiony sygnał.