Morskie zwierzęta – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu podczas codziennych zajęć dzieci z grupy Motyli poznawały życie pod wodą i bawiły się z morskimi i oceanicznymi zwierzętami. Doskonaliliśmy nasze umiejętności matematyczne w tym kodowanie, rozwijaliśmy umiejętność globalnego czytania i kompetencje językowe i społeczne. Rozwijaliśmy umiejętności plastyczne i motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych oraz umiejętności muzyczne, poczucie rytmu i sprawność fizyczną podczas zabaw muzyczno-ruchowych.