„Muzyczne powitanie wiosny” – zabawy muzyczno-ruchowe w grupie Żabek

Podczas ostatnich zabaw w czasie kółka zainteresowań, dzieci przebrane były za zwierzątka oraz witaną przez nie Panią Wiosnę. Bawiąc się przy dźwiękach skocznej muzyki uczyły się szybko reagować na sygnał dźwiękowy – ustawiały się wtedy w parach lub tworzyły koło. Naśladowały zachowanie zwierząt, którymi stały się na czas zabawy. Starały się naśladować odgłosy wybranych zwierząt. Odróżniały dźwięki wysokie od niskich. Podczas słuchania piosenki o boćku grały na tamburynie i klawesach. Zabawom towarzyszyła wspaniała atmosfera, a dzieci z uśmiechem na buźkach bawiły się.