„Na podstawie dostrzeżonych regularności potrafię przewidzieć co będzie dalej” – kółko matematyczne w grupie Myszek

29 października kółko matematyczne w grupie Myszek poświęcone było powtarzalności  rytmów. Matematyka wypełniona jest rytmami. Liczenie wywodzi się z rytmów wskazywania obiektów. Dlatego warto zająć się kształtowaniem dziecięcej zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych. W ten sposób łatwiej będzie dziecku zarówno zrozumieć świat, w którym żyje, jak i uczyć się matematyki oraz innych przedmiotów. Dzieci z grupy Myszek ćwiczyły skupianie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.