„Nad, pod, obok – czyli z prawej lub lewej strony” – zabawa z kodowaniem – kółko zainteresowań w grupie Motyli

Podczas pierwszego majowego kółka zainteresowań dzieci z grupy Motyli doskonaliły swoje umiejętności w zakresie orientacji w przestrzeni. Podczas zabaw z kartą pracy układały elementy zgodnie z instrukcją słowną. Dzieci poznały również nazwy kierunków „w prawo, w lewo”. W rozpoznawaniu stron pomogły dzieciom gumki z wstążkami założone na lewą rękę.