Nadeszła jesień – tygodniowe zabawy tematyczne w grupie Myszek

W ostatnim tygodniu września, tematem przewodnim w grupie Myszek była aktualna pora roku, czyli Jesień. Zapoznaliśmy się z oznakami jesieni bawiąc się kasztanami, żołędziami, jarzębiną, kolorowymi liśćmi. Podczas wspólnych zabaw doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, muzyczne, oraz plastyczne. Doskonaliliśmy również umiejętność wypowiadania się całymi zdaniami oraz rozwijaliśmy motorykę małą i dużą podczas ćwiczeń grafomotorycznych i wykonywaniu zadań w kartach pracy. Podsumowaniem tygodnia był spacer do parku, gdzie odbyliśmy zajęcia gimnastyczne oraz bawiliśmy się z darami jesieni.