„Nadeszła wiosna” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabek” realizowały  temat  „Nadeszła wiosna”

  • prowadziły obserwację przyrodniczą w kąciku przyrody, na podwórku przedszkolnym oraz w pobliżu przedszkola
  • uczestniczyły w doświadczeniach z wykorzystaniem wody
  • wypowiadały się na temat poznanych wierszy, bajek , teatrzyku
  • rozwijały umiejętność zapamiętywania podczas nauki prostych rymowanek
  • rozwijały słuch fonematyczny i dobierały w pary takie same litery
  • doskonaliły orientację w przestrzeni – na, pod, za, obok, do przodu, do tyłu, w górę , na dół
  • rozwijały umiejętność tańca oraz reagowania na umówiony sygnał dźwiękowy
  • usprawniały dłonie, m.in. podczas zabaw paluszkowych, zabaw z wykorzystaniem drucików kreatywnych, plasteliny…

utrwalały zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu na podstawie grupowego kodeksu przedszkolaka