„Nasza mała ojczyzna” – zajęcia w grupie Myszek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Myszek” realizowały temat „Nasza mała ojczyzna” w ramach którego:

 • rozpoznawały i nazywały literę „D” małą i wielką drukowaną
 • wymieniały poszczególne głoski w wyrazach
 • wyróżniały głoski w nagłosie, wygłosie
 • układały obrazki na planszy zgodnie z instrukcją: w prawym górnym rogu, w lewym dolnym rogu
 • poruszały się po planszy układając pod nią drogę z figur geometrycznych
 • odczytywały prawidłowo wyznaczoną drogę
 • poznały wygląd herbu naszego miasta
 • wskazywały miejsca w których znajduje się herb
 • poznały niektóre ciekawe miejsca znajdujące się w Chodzieży
 • wskazywały na mapie Polski : Chodzież
 • utrwaliły swój adres zamieszkania
 • poznały nazwę województwa w którym mieszkamy
 • ostrożnie posługiwały się nożyczkami w trakcie wycinania konturu herbu