Obchody Dnia Praw Zwierząt

W dniu 21 maja dzieci z grupy „Biedronek” obchodziły Dzień Praw Zwierząt. Z tej okazji rozmawiały, między innymi na podstawie literatury, na temat praw zwierząt
i właściwej opieki nad zwierzętami. Upewniły się o tym, że zwierzęta jako istoty żywe
i zdolne odczuwać cierpienie, powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie odczuwały. Dzieci miały okazję obejrzeć wiele zdjęć zwierząt, w tym tych, które zagrożone są wyginięciem. Rozwiązywały zagadki o zwierzętach, a ich nazwy układały z liter rozwiązując wspólnie krzyżówkę, której  rozwiązanie brzmiało „Prawa zwierząt”.

Celem naszej rozmowy i zabaw było uwrażliwienie dzieci na prawa i potrzeby zwierząt oraz nasze obowiązki wobec nich.