„Orientuję się w otoczeniu”- kółko matematyczne w grupie Myszek

W czwartek 08 października w grupie Myszek odbyło się kółko matematyczne podczas którego dzieci ustalały położenie przedmiotów względem  własnego ciała, poruszały się w sali zgodnie z poleceniem. Wprowadzono kierunki względem osi własnego ciała czyli Myszki określały swoją prawą i lewą stronę oraz określały położenie przedmiotów wokół nich.  Umiejętności doskonalone i zdobywane podczas kółka są bardzo przydatne i niezbędne w następnym etapie edukacyjnym jakim jest szkoła. W zajęciach wykorzystano temat jesienny czyli piosenkę o dyni co bardzo się Myszkom spodobało.